Kirjoittamisesta kokonaisvaltaisesti

22.09.2020
Kuva: fotografierende from Pixabay
Kuva: fotografierende from Pixabay

Olen paitsi indiekirjailija, pian myös sanataideohjaaja eli ohjaan muiden kirjoittamista. Uskon vakaasti, ettei kirjoittaminen ole pelkkä mystinen lahja, joka annetaan vain harvoille ja valituille. Se on myös taitoa, jonka voi oppia. Toki se on paljon muutakin, kuten Kimmo Svinhufvud ansiokkaasti osoittaa teoksessaan Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.

Kirjoittamista voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Kirjassa Svinhufvud käy läpi näitä näkökulmia ja tapoja, joilla kirjoittamista ja sen opettamista on käsitelty eri aikoina. Hän myös esittelee eri tulokulmien vahvuudet ja heikkoudet osoittaen samalla, ettei mikään niistä yksinään ole pelkästään oikea tai väärä. Nimensä mukaisesti teos kokoaakin yhteen nämä eri tavat käsittää kirjoittaminen, jolloin lukija saa kokonaisvaltaisen käsityksen aiheesta. Kirja kannattaa ehdottomasti lukea alusta loppuun, kokonaan, ei vain osioita sieltä täältä.

Varsinaisen kirjoittamisen lisäksi Svinhufvud porautuu palautteen merkitykseen kirjoittajalle. Vaikka tämä osuus kirjasta on kirjoitettu selvästi kirjoittamisen opettajia silmällä pitäen, sitä voi myös hyödyntää itse kirjoittajana. Jokainen kirjoittaja hyötyy palautteesta, mutta lisäksi sen antaminen toisille on tärkeä taito, jota kannattaa harjoitella. Kirja opastaa palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen lempeään ja asialliseen sävyyn. Tulevana ohjaajana koin tämän osion hyödylliseksi ja uskon, että siitä on vielä apua tulevissa töissäni.

Moni kirjoittaja kärsii erilaisista kirjoittamisen ongelmista ja esteistä. Svinhufvud nostaa näistä esille yleisempiä ja tarjoaa työkaluja esteiden purkamiseen. Kirjassa on harjoituksia, joita voi kokeilla ongelman ratkaisemiseksi, mutta se opastaa myös reflektoimaan omia työskentelytapojaan ja asenteitaan.

Oma kirjoittamiseni on vaiheessa, jossa mikään teoksen sisällöstä ei tuntunut varsinaisesti uudelta. Pikemminkin se oli yhteenveto niistä ohjeista, joita olen lukenut aikaisemmin useista eri lähteistä. Tämä ei silti ole teoksen heikkous vaan pikemminkin vahvuus. Se on tiivis paketti, joka kattaa monta aihealuetta ja käsittelee niitä hyvin. Lopun kirjalistasta voi lisäksi hakea itselleen syventävää luettavaa niistä aiheista, jotka koskettavat erityisesti omaa kirjoittamista.

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen sopii siis kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia taitojaan joko kirjoittajana tai kirjoittamisen ohjaajana.

Anna Kaija

Kirjoittaja on indiekirjailija, bloggaaja ja tuleva sanataideohjaaja, joka inspiroituu erityisesti japanilaisesta viihdekulttuurista ja käyttää lounastaukonsa kirjoitusoppaita kahlaten