Indieklubi esittäytyi kirjailijakahvilassa

12.12.2020
Kuva: Engin_Akyurt/ Pixabay
Kuva: Engin_Akyurt/ Pixabay

Aikaisemmin syksyllä Indieklubi sai kutsun Books on Demandin kirjailijakahvilaan, joka järjestettiin kirjamessujen yhteydessä lokakuun loppupuolella, 24.10.2020. Kirjailijakahvila toteutettiin virtuaalisesti, ja Indieklubista siihen osallistuivat Raita Jauhiainen, Janne Kellari ja Katri Sisko. Tapahtumassa meiltä haluttiin kysyä erityisesti omakustantajien verkostoitumisesta ja sen tärkeydestä sekä Indieklubin synnystä.

Kerroimme meitä kuuntelemaan tulleille, kuinka Indieklubin synty oli pitkällisen prosessin tulos. Sitä ei lähdetty missään vaiheessa suunnitelmallisesti luomaan vaan se oli pikemminkin kaveriporukan yhteisen harrastuksen sivutuote. Siihen johtivat erityisesti kesän ja syksyn 2019 aikana järjestetyt tapahtumat, joissa tapasimme eri porukalla eri tilanteissa. Näitä olivat Finncon 2019 Jyväskylässä, pop-up kirjakauppa Padasjoella ja Helsingin kirjamessut. Tapahtumista ja kohtaamisista alkoikin pikkuhiljaa syntyä someen keskusteluryhmä, jossa vaihdoimme ajatuksia sekä kirjoittamisesta että kirjoista.

Kerroimme myös, että ajan myötä yhteisen ryhmän vuorovaikutuksen pohjalta syntyi kiinteämpi ystävyyssuhde, joka avasi keskusteluja myös monille muille elämänalueille. Ryhmän tiivistyminen ja tutustuminen johtivat viimein kevään 2020 aikana ajatukseen todellisesta yhteistyöstä.

Indieklubi siis kehittyi monen kuukauden yhdessäolon jälkeen lähes vahingossa. Se ei syntynyt tietoisella päätöksellä, että olisimme päättäneet kutsua jäseniä joukkoomme, saati että olisimme lähteneet perustamaan jotain virallisempaa organisaatiota. Indieklubi ei ole missään vaiheessa myöskään ollut yhdistys, jolla on jäsenhankintaa tai suoranaisia jäsenetuja. Kyse oli ainoastaan siitä, että keskustelujemme lomassa havahduimme jaettuihin kokemuksiimme. Hankaluudet kirjailijoina saivat meidät miettimään, olisiko ryhmän mahdollista tehdä yhteistyötä ja sillä tavoin auttaa meistä jokaista.

Samalla, kun idea yhteistyöstä kirkastui, alkoi keskustelu konkreettisista toimista. Mitä kaveriporukka pystyisi vapaa-ajan resursseillaan ja nollabudjetilla tekemään? Ajatushautomon tuloksena syntyivät kesän 2020 aikana julkaistut näkyvät merkit: kirjakatalogi, kotisivut ja klubin sometilit. Tällaisin keinoin vastasimme näkyvyyden ongelmaan, joka oli kuultu monen suusta. Samalla loimme perustan yhteistyölle, sillä klubissa ei jokaisen täytynyt osata kaikkea, vaan saatoimme valjastaa kunkin taidot ja kyvyt yhteisen hyvän eteen.

Korostimme meitä kirjakahvilaan kuuntelemaan tulleille, että ulospäin näkyvän yhteistyön alle muodostunut keskustelukulttuurimme säilyi vahvana. Kyselimme yhä toisiltamme neuvoja niin kirjoittamiseen kuin moneen muuhunkin elämään liittyvään asiaan. Purimme huolia ja ilonhetkiä, annoimme tukea vaikeissa tilanteissa ja juhlimme pieniä saavutuksia. Siis kaikkea mitä kaveriporukassa tehdään.

Tiivis ystävyyssuhde klubilaisten kesken on monella tapaa kulmakivi Indieklubin toiminnalle. Yhdessä keskustelemalla mietimme myös seuraavaa askelta klubina, mutta autamme samalla jokaista jaksamaan jakamalla työkuormaa kaikki huomioon ottavalla tavalla. Olemme edelleen ensisijaisesti kaveriporukka, jonka resurssit ovat jokaisen vapaa-ajan rajoissa ja jolla ei ole taloudellisia ulottuvuuksia toiminnassaan. Emme ole jäsenhankintaa harjoittava yhdistys tai edunvalvontajärjestö. Siitä huolimatta meiltä löytyy halua auttaa muitakin indiekirjailijoita ja teemme työtä ideoidaksemme keinoja siihen.

Lopuksi totesimme vielä, että olemme kokeneet omakustantajien verkostoitumisen tärkeäksi. Suosittelimme verkostoitumista lämpimästi kaikille meitä kirjakahvilaan kuuntelemaan tulleille, mutta samalla muistutimme, että on hyvä miettiä, miten verkostoitumisen tekee. Huomautimme, ettei suoralla jäsenhaulla välttämättä saa ympärilleen samanhenkisiä kirjailijoita, ja ainakin Indieklubin kohdalla samanhenkisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat olleet onnistumisen edellytyksiä. Kannattaa siis ensin tutustua ihmisiin ja lähteä sitä kautta miettimään mahdollista yhteistyötä. Digitaalinen maailmahan antaa valtavasti ilmaisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä ja pienelläkin porukalla tietotaito riittää paljon laajemmalle kuin yksin.

Janne Kellari, Raita Jauhiainen
Indieklubi