Älä kirjoita kaikille

22.04.2021
Kuva: 6689062/Pixabay
Kuva: 6689062/Pixabay

Vaikka indiekirjailijalla on mahdollisuus toteuttaa mitä omaperäisempiä ideoita, ennen pitkää kohdeyleisö on asia, jota myös omakustanteiden kohdalla tulisi miettiä. Robert Lee Brewer on pohtinut artikkelissaan kohdeyleisön merkitystä ja hän nostaa esiin seikkoja, joita myös omapäisen indiepolkua kulkevan kirjailijan olisi hyvä pohtia. Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Writers Digest -sivustolla ja voit lukea sen täältä.


Vaikka kirjalleen haluaisi saada mahdollisimman laajan lukijakunnan, kohdeyleisön tunnistaminen on silti tärkeää. Toimivin strategia ei välttämättä ole kirjoittaa kaikenlaisille lukijoille. Jos yrität miellyttää kaikkia, et välttämättä miellytäkään lopulta ketään.


Tietokirjallisuutta kirjoittaville kohdeyleisön merkitys lienee kaunokirjallisuutta kirjoittaviin verrattuna selkeämpi: kirjaan ei ole järkevää lisätä uusia ruokareseptejä, jos aiheena on autojen historia. Kaunokirjallisuuden kohdalla rajanveto voi kuitenkin olla hankalampaa.


Kaunokirjallisuudessa kahden genren yhdistäminen on toki mahdollista, mutta se ei välttämättä ole aina toimiva ratkaisu. Jos tarina alkaa kevyenä romantiikkana ja päättyy kuristavaan kauhuun, kirjailijan voi olla vaikeaa ylläpitää molempia tyylilajeja ensimmäisestä sivusta alkaen aina viimeiseen saakka. Kelle siis kirjoitat?


Kirjoittaminen tietylle kohderyhmälle on okei. Itse asiassa mitä paremmin kirjailija onnistuu määrittämään kohdeyleisön, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on lukijakunnan löytämiseksi.


Mutta kummalle kirjailijan tulisi antaa suurempi painoarvo kirjaprojektin alkuvaiheessa, kohdeyleisölle vai kirjaidealle? Onneksi valintaa näiden kahden väliltä ei välttämättä tarvitse tehdä, sillä sekä kohdeyleisö että ajatus kirjasta voivat kypsyä kirjailijan mielessä samanaikaisesti.


Kirjaidea on harvoin valmis jo syntyessään ja sitä voi terävöittää miettimällä kelle tarinaa lähtee kirjoittamaan. Kohdeyleisöä voi pohtia seuraavien vaiheiden kautta:


  • Mieti, miten kirjasi luokiteltaisiin kirjastossa tai kirjakaupassa? Mistä hyllystä sen löytäisi? Jos kirjoitat romanttista viihdettä, kauhua tai tietokirjaa, mistä hyllystä löydät sen kirjastostasi?

  • Mieti lukijoiden ikää. Kirjoitatko lapsille, nuorille, vanhemmille, vai eläkeläisille?

  • Listaa kohdeyleisösi kiinnostuksen kohteita. Jos kirjoitat scifiä, mieti millaisesta scifistä ensisijaiset lukijasi pitävät. Lähitulevaisuuteen sijoittuvasta? Avaruusmatkailusta? Aikamatkailusta? Jos kirjoitat tietokirjaa, mieti kohdeyleisösi mahdollisia harrastuksia, tuloluokkia, yms.


Pidä kohdeyleisö mielessä myös kirjaa markkinoidessa. Kirjoittamisen voi toki aloittaa ilman kohdeyleisön miettimistä, mutta viimeistään julkaisun alla kirjailijan olisi hyvä ymmärtää ketkä ovat hänen tarinansa mahdollisia lukijoita. Kun kohdeyleisö on tunnistettu, on myös hivenen helpompaa saada kirja kyseisen lukijakunnan hyppysiin.


Raita Jauhiainen
Indieklubi